Znak jakości Ekonomii Społecznej 2023 - trwa konkurs

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023. Nabór trwa do 31 marca.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.


W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.


W ramach tegorocznej – szóstej edycji Konkursu przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:
a) Kategoria I. Debiut roku.
b) Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
c) Kategoria III. Sukces rynkowy.
d) Kategoria IV. Pożyczka z korzyścią społeczną.
e) Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.


Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:
a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości ok. 10 000 zł (dla kategorii I-IV),
b) produkcji filmów o działalności laureatów,
c) udziału w targach branżowych  (dla kategorii I-IV),
d) udziału w wizytach studyjnych.


Podmioty Certyfikowane otrzymają nagrody w postaci pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości ok. 3 000 zł (dla kategorii I-IV).


Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne tutaj.


Nabór wniosków trwa do 31 marca 2023 r.


Informacje szczegółowe na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 538 117 142  (w godz. 11:00 - 12:00), adresem mailowym: zgloszenie.znakjakosci@mrips.gov.pl oraz na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej.

źródło

Znak jakości Ekonomii Społecznej 2023 - trwa konkurs