Otwarte konkursy samorządu województwa dla organizacji

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres zadań:

  • rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych;
  • wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych
  • młodzieży;
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości;
  • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.


Ogłoszenie konkursowe dostępne jest TUTAJ.


Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński) lub 89 512 58 76 (Sekretariat Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego).

Otwarte konkursy samorządu województwa dla organizacji