Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 12/OWIES/2022

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że postępowanie nr 12/OWIES/2022 - świadczenie doradztwa specjalistycznego dla osób fizycznych, prawnych oraz istniejących podmiotów ekonomii społecznej, planujących podjęcie, rozwój lub przekształcenie w przedsiębiorstwo społeczne, na terenie powiatów m. Elbląg oraz elbląskiego w specjalności doradztwo prawne dotyczące zakładania i działalności podmiotów ekonomii społecznej, zostało rozstrzygnięte.