OWIES

Dokumenty

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej:

  • Regulamin Świadczenia Usług Projektu OWIES Elbląg [pobierz]
  • Regulamin Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej OWIES Elbląg [pobierz]
  • Harmonogram konkursów dotacyjnych na 2019 rok [pobierz]
  • Rekrutacja do FPS - załączniki [pobierz]
  • Dotacja - załączniki [pobierz]
  • Wsparcie pomostowe - załączniki [pobierz]