Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

O projekcie

 

Celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej na terenie miasta Elbląg oraz powiatów: elbląskiego, braniewskiego, iławskiego, ostródzkiego.

Działania OWIES kierowane są do podmiotów ekonomii społecznej, osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, przedsiębiorstw społecznych. Ośrodek stawia na wsparcie, tworzenie i wzmacnianie potencjału wymienionych jednostek za pomocą trzech zasadniczych elementów tj.: wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy będących narzędziem reintegracji społecznej i zawodowej.

Działania projektowe podzielone są na trzy zadania: Centrum Ekonomii Społecznej, Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej oraz Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej.

Centrum Ekonomii Społecznej

 • Informacja – prowadzimy punkt informacyjny, biblioteczkę Ekonomii Społecznej, wysyłamy newsletter, tworzymy pismo Pozarządowiec i materiały filmowe promujące ekonomię społeczną. Organizujemy konferencje, targi ES, warsztaty i spotkania. Obsługujemy portal produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej TARGES. 
 • Animacja specjalistyczna – wspieramy funkcjonowanie Zespołów ds. ES we wprowadzaniu rozwiązań ukierunkowanych na rozwój ES, np. zlecania zadań i usług społecznych, stosowania klauzul społecznych.
 • Doradztwo i usługi specjalistyczne – świadczymy usługi doradcze z zakresu prawa, księgowości, marketingu, promocji, rozwoju zawodowego oraz wsparcie interpersonalne, mentorskie i coachingowe.
 • Doradztwo biznesowe – wspieramy istniejące przedsiębiorstwa społeczne w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do udziału w konkursie na wsparcie finansowe.
 • Edukacja – organizujemy warsztaty, szkolenia, cykle edukacyjne, wizyty studyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

 • Animacja – współpracujemy z lokalnymi podmiotami wspierającymi rozwój ekonomii społecznej i tworzenie miejsc pracy w sektorze ES, diagnozujemy potencjał grup i społeczności, a wybrane wspieramy by doprowadzić do wspólnej realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój  ES.
 • Doradztwo kluczowe – nasi doradcy koncentrują się na tworzeniu i wspieraniu grup inicjatywnych i organizacji pozarządowych będących w procesie ekonomizacji.
 • Wsparcie lokalowo-sprzętowe – udostępniamy sprzęt (komputer, urządzenia wielofunkcyjne, telefon) oraz szafki do przechowywania dokumentacji/materiałów wspieranych podmiotów ekonomii społecznej.

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej

 • Ocena potencjału grup inicjatywnych – nasi eksperci diagnozują potencjał grup inicjatywnych, oceniając je w zakresie zawodowym, psychologicznym, biznesowym i prawnym.
 • Dotacje - udzielamy wsparcia finansowego na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w kwocie do 24 tys. zł na każde miejsce pracy. 
 • Wsparcie pomostowe – udzielamy wsparcia finansowego w wysokości 1500 – 2000 zł na każde miejsce pracy w okresie do jednego roku.
 • Wsparcie opiekuna biznesowego –  przedsiębiorstwo społeczne, które otrzymało dotację, zostaje objęte wsparciem opiekuna biznesowego, który skupia się na rozwoju podmiotu, jego usług, działań marketingowych i promocyjnyc

 

Projekt realizowany jest od 01.01.2019-30.06.2023.

 


Pliki do pobrania: