OWIES

O projekcie

Projekt zakłada kompleksowy rozwój ekonomii społecznej na terenie pięciu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: braniewski, Elbląg, elbląski, iławski, ostródzki.

Odbiorcy działań projektu to: podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Naszym celem jest wspieranie, tworzenie i wzmacnianie potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i inicjatyw partnerskich ukierunkowanych na realizację działań i projektów z zakresu ekonomii społecznej. Cel ten możliwy jest do zrealizowania za pomocą trzech zasadniczych elementów – wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a te właśnie oferuje projekt OWIES.

Działania projektowe podzielone zostały na trzy bloki: Centrum Ekonomii Społecznej, Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej oraz Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej.

Centrum Ekonomii Społecznej

  • Informacja - prowadzimy infopunkt i biblioteczkę Ekonomii Społecznej, wysyłamy newsletter, tworzymy pismo Pozarządowiec i materiały filmowe promujące ekonomię społeczną, obsługujemy regionalną platformę sprzedaży produktów i usług przedsiębiorstw społecznych TARGES, organizujemy spotkania, warsztaty i targi ES.
  • Edukacja - organizujemy warsztaty, szkolenia, cykle edukacyjne, wizyty studyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.

Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej

Prowadzimy cztery Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej – w Elblągu, Braniewie, Ostródzie i Iławie.

  • Animacja - inspirujemy i mobilizujemy do działania, wspieramy tworzenie i rozwój inicjatyw, projektów, partnerstw lokalnych ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej.
  • Doradztwo – polegające na wsparciu procesu tworzenia i towarzyszenia w rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Udzielamy doradztwa podstawowego i specjalistycznego z zakresu: prawna, księgowości, biznesowego, marketingowego itp. w formie spotkań bezpośrednich i konsultacji mailowych.

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej

  • Dotacje – udzielamy wsparcia finansowego na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w kwocie do 24 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcie pomostowe w okresie do 12 m-cy w kwocie do 1850 zł.
  • Wsparcie opiekuna - służymy pomocą opiekuna biznesowego ukierunkowaną na rozwój nowopowstałych i istniejących spółdzielni socjalnych.

 

Okres realizacji: październik 2015 – grudzień 2018
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Wartość projektu: 11 304 229,20 zł, w tym dofinansowanie z UE: 10 969 539,20 zł

Osoba kontaktowa: Rafał Narnicki, tel. 55 235 33 88, e-mail: r.narnicki@eswip.pl

 


Pliki do pobrania: