Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Poznaj trenerów Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej

Do 30 września br. trwa rekrutacja do Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej, prowadzonej przez Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Elblągu. Zaproszenie do udziału w bezpłatnym cyklu 5 dwudniowych sesji szkoleniowych adresowane jest do reprezentantów stowarzyszeń, fundacji, grup inicjatywnych przedsiębiorstw społecznych i wszystkich podmiotów wpisujących się w nurt ekonomii społecznej z powiatów: braniewskiego, elbląskiego, iławskiego, ostródzkiego oraz Elbląga, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje nt. Szkoły Menedżerów ES dostępne są tutaj.

Kim są trenerzy Szkoły Menadżerów?

 

Kamila Kulpa
Trenerka, terapeutka, pedagog oraz autorka i liderka procesu edukacji wielu kursów i szkoleń. Na co dzień prowadzi firmę Kacze Bagno - Miejsce Inicjatyw Pozytywnych oraz Fundację Psychoedukacyjną ASPIRACJE. Od 15 lat związana z trzecim sektorem, przez wiele lat w zarządzie kilku organizacji pozarządowych.

 

Piotr Błaszczyk
Praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, wieloletni HR manager i trener biznesu, coach, specjalista w zakresie psychologii w biznesie oraz badań i rozwoju organizacji pozarządowych, wieloletni konsultant NGO w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

 

dr Agata Błaszczyk
Doktor nauk prawnych, praktyk w dziedzinie stosowania prawa podatkowego i kształtowania strategii podatkowej. Jest autorką wielu artykułów w fachowych czasopismach, szkoleń oraz książek, m.in. „Podatki w organizacjach pozarządowych”, „Komentarz do ustawy o VAT”. Obecnie prowadzi swoja praktykę zawodową, jako doradca podatkowy.

 

Beata Wachniewska-Mazurek
Trenerka, specjalista ds. konsultacji społecznych, lider obszaru programowego Obserwatorium Społeczeństwa Obywatelskiego Stowarzyszenia ESWIP, politolog ze specjalizacją badań społecznych i rynkowych w praktyce.

 

Maciej Bielawski
Ekspert ds. rozwoju ekonomii społecznej trener, animator, inspiruje do działania i łączy potencjały podmiotów i mieszkańców w społecznościach lokalnych, absolwent Szkoły Animatorów Społecznych, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkoły Pracy Warsztatowej w oparciu o proces grupowy, Szkoły Umiejętności Coachingowych.

 

Łukasz Łechtański
Prawnik, przedsiębiorca, zwolennik wdrażania innowacyjnych metod zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa. W ramach prowadzonych szkoleń specjalizuje się w tematyce  zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania funduszy, tworzenia i oceny biznesplan.