Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Podsumowanie oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych do FPS w ramach rundy konkursowej 3/2019 - podsumowanie I etapu rekrutacji

Zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy 3/2019. Do oceny formalnej dopuszczonych zostało 5 Grup Inicjatywnych.

Wszystkie złożone formularze rekrutacyjne zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym, w związku z tym grupy inicjatywne zakwalifikowano do drugiego etapu rekrutacji, tj. spotkania polegające na ocenie potencjału grup pod względem biznesowym, zawodowym i interpersonalnym. Na zakończenie odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zaplanowanej na dzień 02.10.2019, która podejmie decyzję o wyborze grup do udziału w konkursie o dotacje (naborze biznesplanów).

Planowana liczba miejsc pracy w tym naborze: 37 na kwotę 888 000,00 zł.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w ramach niniejszej rundy odbędzie do 9 października.