Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Zakończenie rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (runda 2/2019). Publikujemy listę rankingową.

Dnia 11 czerwca 2019 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do oceny merytorycznej Grup Inicjatywnych, które złożyły formularze rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 2/2019.

Komisja Rekrutacyjna oceniała 4 Grupy Inicjatywne. Do kolejnego etapu projektu (nabór biznesplanów) zostały zakwalifikowane 3 Grupy Inicjatywne, które uzyskały wymaganą Regulaminem minimalną liczbę punktów. Jedna Grupa Inicjatywna nie została dopuszczona do dalszego udziału w projekcie, tym samym nie została zakwalifikowana do dalszego etapu w FPS. Grupa ta będzie mogła skorzystać z dalszego wsparcia OWES w celu ulepszenia koncepcji swoich przedsięwzięć.

Lista Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej znajduje się poniżej do pobrania.


Pliki do pobrania