Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Zapraszamy na seminarium „Przedsiębiorstwa społeczne szansą na rozwój lokalny”

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Braniewie serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Przedsiębiorstwa społeczne szansą na rozwój lokalny”, które odbędzie się w Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej prowadzone przez Fundację Żółty Szalik we Fromborku, ul. Braniewska 11. Spotkanie odbędzie się w dniu 3 listopada 2017 roku (piątek) o godzinie 10:00.

Celem seminarium jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w powiecie braniewskim, zwłaszcza w kontekście tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych. Spotkanie będzie czasem i przestrzenią wymiany wiedzy, doświadczeń, praktyk w zakresie nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz ubiegających się o wsparcie finansowe na tworzenie przedsiębiorstw społecznych.

W spotkaniu będzie uczestniczyć Jan Bobek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pani Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, która przedstawi kierunki rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie warmińsko–mazurskim oraz możliwości, które stwarza RPO WiM na lata 2014-2020.


Pliki do pobrania