Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Podsumowanie oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach rundy konkursowej nr 2/2017

Jesteśmy na półmetku trzeciej rundy konkursowej. W ramach konkursu wpłynęły 2 wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych. W wyniku oceny formalnej wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną (jeden po uzupełnieniu).

Wszystkie wnioski wpłynęły na łączną kwotę 240 000 zł, na utworzenie w sumie 10 miejsc pracy.

Ocena merytoryczna wniosków odbędzie się w terminie 4-11 lipca 2017 r. W ramach oceny merytorycznej zostały również zaplanowane prezentacje Grup Inicjatywnych wyznaczonych na dzień 04.07.2017 r., w biurze projektu przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu.

 

L.p.

Nazwa grupy

Godzina spotkania

1.

Spółdzielnia Socjalna Ekowymiatacze

10:00

2.

ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska

10:30

 

Wyniki oceny merytorycznej planujemy ogłosić na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej do 18 lipca br.